Detektering av engångsadresser

Detektering av engångsadresser

L'un des services que nous proposons est un point de terminaison API gratuit pour vérifier si une adresse e-mail ou un domaine appartient à un fournisseur de messagerie jetable.
Användningen av denna slutpunkt kräver inte autentisering. Vi har nyligen gjort några ändringar i vårt öppna API för att göra det lite mer användbart.

Vi har lagt till en komplett dokumentation för att bättre beskriva API: n.

Och vi har aktiverat CORS för alla ursprungsdomener, vilket innebär att du kan ringa till API direkt från din klientsidkod.

Vi utvärderar några andra e-poständamålens slutpunkter för att lägga till i det här API-systemet, så håll dig uppdaterad för mer.

Håll din lista frisk och förbättra prestanda för din kampanj genom att regelbundet städa upp din e-postlista.
Vi meddelar dig vilka e-postadresser som är bra, dåliga och riskfyllda innan du klickar på Skicka.

Din första 100 e-postkontroller är gratis!